THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC

 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC

Là một doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực may mặc đồng phục với khát vọng và hoài bão lớn , bằng sự năng động, đoàn kết của toàn bộ công ty, cùng định hướng kinh doanh phù hợp, chuyên nghiệp, Kuniform đã và đang khẳng định uy tín của mình trên thị trường Tp Hồ Chí Minh nói riêng,và cả nước nói chung.

Kuniform luôn quan tâm và mang lại các lợi ích cho nhân viên, không chỉ bằng các chính sách, chế độ lương bổng thỏa đáng, mà còn là điều kiện phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Để thành công và phát triển bền vững, Kuniform nhận thức được rằng, bên cạnh định hướng kinh doanh phù hợp, chất lượng sản phẩm và tín nhiệm của khách hàng là kim chỉ nam hoạt động của Kuniform

Với năng lực sản xuất 90.000 sản phẩm mỗi tháng, cùng hệ thống hoạt động chuyê nghiệp, Kuniform tự tin sẽ là sự lựa chọn số một của khách hàng.

Back to top