TUÂN THỦ ĐÚNG THỜI GIAN

Uy tín là tiền đề mà Kcollection luôn đặt hàng đầu, chính vì thế khi cam kết với khách hàng của mình về bất cứ vấn đề công việc nào về thời gian thì sẽ trả lại kết quả đúng như thời gian đã hứa.

Thế nên, trong quá trình làm việc với Kcollection từ khâu thiết kế, may mẫu, hay giao hàng sau khi thành phẩm, chúng tôi đều cam kết và thực hiện đúng như những gì đã hứa.

Tuỳ theo thời điểm mà Kcollection và khách hàng làm việc mà chúng tôi có những tiêu chuẩn trả kết quả cho khách hàng khác nhau, và chúng tôi luôn đảm bảo rằng sẽ luôn trả lại kết quả đúng hẹn cho khách hàng của mình.

Hy vọng với cam kết va tuân thủ về thời gian, sẽ mang lại sự hài lòng và khách hàng ngày một ủng hộ Kcollection hơn nữa


Back to top